<
Політика щодо обробки персональних даних

1. Загальні положення

Ця політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних проектом 2waf (далі – Проект).
1. Проект ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав та свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.
2. Ця політика Проекту щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Проект може отримати про відвідувачів веб-сайту https://2waf.com, а також користувачів android програми 2waf.

2. Основні поняття, які використовуються в Політиці

1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки; 2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевою адресою https://2waf.com; 4. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних і забезпечують їх обробку інформаційних технологій та технічних засобів; 5. Знеособлення персональних даних — дії, у яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних данных;
6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, що самостійно або спільно з іншими особами організовують та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначальні цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певного або визначеного Користувачеві веб-сайту https://2waf.com, а також Користувачеві android програми 2waf;
9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://2waf.com, а також особа, яка встановила Android додаток 2waf;
10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб; 11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави до органу влади іноземної держави, іноземної фізичної або іноземної юридичної особи;
13. Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротньо з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

1. Прізвище, ім'я, по батькові;
2. Електронну адресу;
3. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика).
4. Дані за текстом Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних

1. Мета обробки персональних даних Користувача — надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті, а також до програми 2waf.
2. Проект має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши Оператору лист на адресу електронної пошти support@2waf.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти, послуги та спеціальні пропозиції».
3. Знеособлені дані Користувачів, які отримуються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для аналізу дій Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

5. Правові основи обробки персональних даних

1. Проект опрацьовує персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті https://2waf.com. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Проекту, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.
2. Проект обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

6. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, що обробляються Проектом, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
1. Проект забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.
2. Персональні дані Користувача ніколи, за жодних умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.
3. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, надсилаючи Проекту повідомлення на адресу електронної пошти Проекту support@2waf.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».
4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може будь-якої миті відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Проекту повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Проекту support@2waf.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Заключні положення

1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення щодо питань, які стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Проекту за допомогою електронної пошти support@2waf.com.
2. У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Проектом. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.
3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в Інтернеті за адресою https://2waf.com/policy.